Olga Depta 

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W pracy zawodowej zajmuję się stomatologią zachowawczą, endodoncją oraz stomatologią dziecięcą. Swoje kwalifikacje i umiejętności udoskonalam uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

 

Ukończone kursy:

1. „Wykorzystanie kompozytów laboratoryjnych w gabinecie stomatologicznym. Licówki, korony, mosty adhezyjne i konwencjonalne” 06.10.2012
2. „Współczesna endodoncja na co dzień – metody opracowywaia i wypełninia kanałów” Warszawa 04.04.2012
3. „Leczenie stomatologiczne w aspekcie interdyscyplinarnym” Warszawa 24.03.2013
4. „Protetyka po szwajcarsku”  Warszawa 23.11.2013
5. „Siła materiałów złożonych i systemów łączących” Warszawa 23.11.2013
6. „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz  umiejętności komunikacji, współpracy, budowania relacji z pacjentem” 10-15.03.2014
7. „Rekonstrukcje kompozytowe metodą bezpośrednią” Warszawa 10.04.2014
8. Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne” Warszawa, 21.05.2014
9. „Choroby błony śluzowej jamy ustnej – vademecum dentysty praktyka” Warszawa, 17.05.2015
10. „Trudne przypadki w leczeniu endodontycznym” Warszawa 07.06.2014
11. „Endodoncja techniki podstawowe – kurs intensywny” 8-9.05.2015
12. „Praktyczne zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych w stomatologii” Warszawa, 05.03.2016
13. „Bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w odcinkach bocznych uzębienia” 27.02.2016